Dokonanie zwrotu nadpłaty podatku oraz odmowa zwrotu nadpłaty – w jakiej formie prawnej?

Niejednokrotnie organ podatkowy musi zmierzyć się z oceną, czy powstała nadpłata w podatku czy też nie. Analiza przesłanek oraz ich zweryfikowanie na gruncie określonego stanu faktycznego następuje w toku postępowania podatkowego. Zajmujemy się dziś zagadnieniem prawidłowej formy prawnej dokonania zwrotu nadpłaty oraz odmowy zwrotu nadpłaty.

Czy w obliczu negatywnych skutków pandemii można żądać zwrotu rat podatku od nieruchomości zapłaconych z góry za 2020 rok?

Podmioty takie jak osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, zgodnie z art. 6 ust. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, składają do organu podatkowego deklarację na podatek od nieruchomości. Ich zobowiązanie podatkowe powstaje na zasadzie samoobliczenia podatku, który jest podatkiem „na dany rok podatkowy”. Stanowi zobowiązanie powstające w odniesieniu do roku podatkowego jako okresu rozliczeniowego.