Flota użytkowanych pojazdów przez jednostki samorządu terytorialnego w świetle ustawy o elektromobilności

W ostatnich latach tematem przewodnim dyskusji nad przyszłością światowej motoryzacji jest zastąpienie silników spalinowych, jednostkami napędowymi zasilanymi alternatywnymi źródłami energii. Temat choć popularny, co do zasady kojarzy się wyłącznie z popularyzacją pojazdów elektrycznych wśród osób fizycznych. Warto zauważyć, że wskazana powyżej tendencja ma na celu wpłynięcie na obniżenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Aby wdrażanie elektromobilności przybrało rzeczywisty kształt ustawodawcy państw Unii Europejskiej przygotowali szereg regulacji umożliwiających realizację przemian w motoryzacji. W Polsce została opracowana ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych[1], która nie tylko wdraża rozwiązania infrastrukturalne ułatwiające korzystanie z „zielonych” pojazdów, ale również nakłada szereg obowiązków na jednostki władzy publicznej, w tym na jednostki samorządu terytorialnego.