Zarząd sukcesyjny jako forma tymczasowego kierowania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy – zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych cz. II

Zarządcy sukcesyjni, niemający doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej, stoją przed dużym wyzwaniem przejęcia przedsiębiorstwa do samodzielnego zarządzenia, w tym podejmowania stosownych działań z zachowaniem terminów przewidzianych przepisami prawa. Jakie kroki zatem muszą podjąć aby sprostać oczekiwaniom ustawodawcy?