Możliwość umorzenia odsetek za zwłokę w przypadku zaległości podatkowej rozłożonej na raty

W przepisach Ordynacji podatkowej przewidziane zostały różne rodzaje ulg w spłacie zobowiązań podatkowych – odroczenie terminu płatności podatku, rozłożenie zapłaty podatku na raty czy umorzenie zaległości podatkowej. Czy organ podatkowy ma możliwość zastosowania więcej niż jednej ulgi w stosunku do tego samego zobowiązania czy zaległości podatkowej?