Dokonanie zwrotu nadpłaty podatku oraz odmowa zwrotu nadpłaty – w jakiej formie prawnej?

Niejednokrotnie organ podatkowy musi zmierzyć się z oceną, czy powstała nadpłata w podatku czy też nie. Analiza przesłanek oraz ich zweryfikowanie na gruncie określonego stanu faktycznego następuje w toku postępowania podatkowego. Zajmujemy się dziś zagadnieniem prawidłowej formy prawnej dokonania zwrotu nadpłaty oraz odmowy zwrotu nadpłaty.